چیتا اولین تاکسی هوشمند آنلاین بومی است که خدمات حمل و نقل شهری در اختیار شما شهروندان می گذاردو با پشتیبانی مستمر و مداوم میان گروه چیتا و مسافرین و سفیران محترم امنیت خانواده هایتان را تضمین می کند.

چیتا رو میشه در تمام اپ استور های معروف پیدا کرد  کافی فقط چیتا رو اونجا جست و جو کنی. لینک بازار و سیبچه رو ما تو سایت خودمون هم گذاشتیم.

چیتا اولین تاکسی هوشمند آنلاین بومی است که خدمات حمل و نقل شهری در اختیار شما شهروندان می گذاردو با پشتیبانی مستمر و مداوم میان گروه چیتا و مسافرین و سفیران محترم امنیت خانواده هایتان را تضمین می کند.

چیتا سرویس های محتلفی رو  قرار ارائه بکنه فعلا سرویس های کلاسیک و مخضوص بانوان فعال.