اهدای جایزه اولین قرعه کشی چیتا

 

 روز دوشنبه مورخ 1397/02/08 اهدای ربع سکه بهار آزادی توسط جناب آقای دکتر رضایی مشاور عالی شرکت چیتا به آقای اامیر رضایی برنده ی قرعه کشی چیتا

 

 

ادامه مطلب...